"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez zwiększenie wykorzystania potencjalnych mocy produkcyjnych w Zakładzie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Napisz
do nas!
Zapytania
ofertowe
   

Strona
frontowa

Nasza Firma

Zakład Produkcyjno – Usługowy CMOL–FRUT zlokalizowany jest w gminie Cmolas w województwie podkarpackim przy drodze krajowej nr 9, Rzeszów -  Radom. Zakres działalności: chłodnictwo owoców
i warzyw oraz ich przetwórstwo na kremogeny lub mrożonki. Lokalizacja ta odpowiada określeniu „na skraju dawnej puszczy sandomierskiej”.

Tereny te historycznie należały do bardzo ubogich z uwagi na niską jakość gleb uprawnych oraz rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Pomimo rozwoju przemysłu (Rzeszów, Mielec, Nowa Dęba, Stalowa Wola – dawny COP oraz Tarnobrzeg) rejon ten cechuje wysoki stopień bezrobocia.
Firma powstała wykorzystując n/w naturalne uwarunkowania:
- niską jakość gleb, które nadają się znakomicie do upraw owoców takich jak poziomki, truskawki, aronia
- wysokie bezrobocie
- bogactwo runa leśnego na tym obszarze
- znaczną stosunkowo odległość od ośrodków przetwórstwa owoców
i warzyw (Leżajsk, Dębica, Dwikozy, Rzeszów).

Zakład jest własnością prywatną, z jednoosobowym stylem zarządzania.

Został wzniesiony od podstaw na wykupionych gruntach, stanowiących dzikie wysypisko śmieci. Rozpoczęcie budowy Zakładu to rok 1990
i od tego okresu czasu następuje jego stopniowy rozwój tak
w zakresie zdolności produkcyjnych, jak i poszerzania bazy pozyskiwania owoców miękkich. Rozwój zdolności produkcyjnych uzyskiwano przez kolejne inwestycje, tak w zwiększaniu liczby komór chłodniczych jak i związanych z nimi urządzeniami sprężarkowymi do utrzymywania temperatur ujemnych. Dzięki temu światczymy usługi mrożenia owoców i warzyw.

Budynek administracyjny naszej firmy

Obecność Zakładu spowodowała zwiększenie powierzchni upraw owoców miękkich w strefie jego działalności. Produkcja CMOL–FRUT trafia na rynki Unii Europejskiej, a jej głównym walorem jest pochodzenie owoców z terenów o bardzo niskim stopniu zdegradowania środowiska, otrzymanych z upraw prowadzonych
w sposób prawie, że zbliżonych do warunków naturalnych, ich pozytywną cechą szczególnie cenioną, jest brak przekroczeń stężeń azotynów, azotanów oraz innych substancji toksycznych z uwagi na naturalny sposób nawożenia. Pomimo wysokiej jakości, nasze produkty muszą na rynkach Unii konkurować z owocami wyprodukowanymi na plantacjach o intensywnych metodach upraw, niejednokrotnie w gałęziach dotowanych przez poszczególne Państwa. Aby sprostać tak wysokim wymaganiom, Firma wprowadza HACCP
i na bieżąco prowadzi monitoring kosztów produkcji. Jest to niezbędne, aby utrzymać się na rynku, wymaga to jednocześnie ogromnej determinacji przy konkurencji z dotowaną przez Państwa Unijne produkcją, w celu zapewnienia dalszego rozwoju Firmy i jej utrzymania się na rynku w roli producenta wyrobów z kategorii „zdrowa i tania żywność”.

 

Rampa
załadunkowa